MT

Karla Werner Zeuthen

Jeg har altid været meget interesseret i design, mere specifikt i mode, og er vokset op i et kreativt hjem hvor der især er blevet syet meget. Det har dog altid blot været en hobby, og jeg har været meget i tvivl om hvorvidt det kunne udvikle sig til

Da jeg besluttede at jeg gerne ville på højskole kom denne tvivl til at spille en stor rolle, fordi valget stod – meget lig mit uddannelsesvalg – mellem en mere traditionel, grundtvigiansk højskole eller en mere faglig, designorienteret forskole. Jeg kom dog frem til at dette måtte være sidste skridt for at finde ud af hvorvidt det kreative felt var noget jeg kunne se mig selv arbejde indenfor.

På DSDH lærte jeg en masse om den kreative process og den meget anderledes arbejdsgang der ligger til grund for kreative fag.

Jeg fik også udvidet min forståelse for hvilke slags projekter man typisk har på en kreativ universitetsuddannelse som Kolding eller KADK og for hvordan man angriber disse.

Jeg oplevede at DSDH var mere højskole i ordets traditionelle forstand end jeg havde regnet med, da det jo er en fagligt rettet forskole – og dette fylder da også meget, men jeg var positivt overrasket over at der var plads til kreativ fordybelse såvel som fest og filmaftener.

Diversiteten på holdet var også større end ventet, og der var mange forskellige bevæggrunde for at gå på højskolen – ikke kun som en forskole eller et skridt på vejen mod en designuddannelse, men også som en mere grundæggende og social højskoleoplevelse. Dette tilføjede rigtig meget til dynamikken på holdet – og gør skolen stærk både i faglig og personlig udvikling.

Jeg har været meget i tvivl om hvad jeg ville, og DSDH hjalp mig rigtig meget til at forstå at det rigtige for mig var “bare” at hoppe ud i det og søge ind på Kolding designskole.

For mig er Kolding et rigtig godt valg fordi måden at arbejde på passer mig rigtig godt, og på mange måder minder om højskolens projektopbygning. Desuden nyder både jeg og mine ambitioner godt af at bo i en by som Kolding, hvor der er plads til at skolen og arbejdet her kan fylde rigtig meget. Kolding har dog også overrasket positivt som by, og det er næsten lidt som et nyt højskoleophold at gå her – også fordi mange af os fra højskolen mødes igen her.

Klar til swingfest med hjemmesyede kjoler.