Priser og datoer

Datoer

2018 Forårskursus 24 uger: 07.01.2018 – 23.06.2018
2018 Efterårskursus 20 uger: 01.08.2018 – 18.12.2018
 
2019 Forårskursus 24 uger: 06.01.2019 – 22.06.2019
2019 Efterårskursus 20 uger: 31.07.2019 – 17.12.2019
 
Hvis du ønsker at gå her i 44 uger, kan du vælge et efterårskursus samt et forårskursus.

Pris pr. uge

Dobbeltværelse: 1900 kr.
Dobbeltværelse med bad (tillæg på 250 kr): 2150 kr
Enkeltværelse (tillæg på 250 kr): 2150 kr
Dagelev: 1300 kr

Prisen inkluderer

Undervisning, kost og logi (dagelever undtaget logi).

Andre udgifter

Indmeldelsesgebyr er 2000 kr. Gebyret er inkl. nøgledepositum på 300 kr, som du får retur ved afrejse.  Undervisningsmaterialer: ca. 1750 kr. Studietur efterår: 4500 kr. Studietur forår: 4000 kr, hvoraf 500 kr går til en hyttetur.

Fonde og anden økonomisk støtte

Elever fra de nordiske lande kan søge støtte i deres hjemlande gennem forskellige støtteordninger. Der findes også fonde for elever fra Sønderjylland og Slesvig. Nogle kommuner yder støtte til højskoleophold. Ring og forhør dig hos din kommune.
Du kan læse mere om støtteordninger på folkehøjskolernes hjemmeside her

Norske elever – information til den norske lånekasse

  • Ugepris foråret 2016:
    kr. 1.750,-
  • Ugepris efteråret 2016:
    kr. 1.800,-

Heraf betaling for undervisning 82%

Mentor

På højskolen har vi en FFD-uddannet mentor. Mentorstøtten er et tilbud til unge mellem 17,5 og 25 år, som har brug for ekstra afklarende og udviklende ‘støtte’ med henblik på overgangen til en kompetencegivende uddannelse. Der tilstræbes i alle mentorforløb en individuel tilrettet vejledning, som er fokuseret mod den enkeltes hovedbehov. Før optagelse på designhøjskolen skal eleven i samarbejde med en UU-vejleder udarbejde en UU-plan, der indeholder en planlagt forløbsbeskrivelse, hvori mentorstøtten indgår. UU-planen fremsendes til højskolen før kursusstart.

Framelding mm

Der tages forbehold for prisændringer, samt ændringer i skolens udbud af fag. Du er først sikret en plads, når du har modtaget tilsagn fra højskolen OG indmeldelsesgebyret er betalt. Hvis du ændrer planer og alligevel ikke ønsker at starte, vil vi gerne have det at vide. Ved framelding tidligere end 4 uger før start, betales indmeldelsesgebyret tilbage fratrukket 300 kr.  i administrationsgebyr. Hvis du melder fra senere end 4 uger før kursusstart, skal du – udover indmeldelsesgebyret – også betale for 4 ugers ophold, hvilket pt. udgør ca. 7600 kr. Hvis du afbryder dit højskoleophold i utide, skal du betale for den uge, du rejser, samt yderligere 4 uger. Ved framelding indenfor halvanden måned før studietur, skal studietursbeløbet også betales.

Ring 86 44 80 44 eller send en mail til info@designhojskolen.dk hvis du har spørgsmål. Eller kom forbi og bliv meget, meget klogere.